Κυνολογικός Ομιλος Ελλάδος

Πύλη υπηρεσιών και εξυπηρέτησης / Portal

Live Feed

Ζωντανή εξέλιξη τρέχουσας έκθεσης

Εγγραφή μέλους

Φόρμα εγγραφής μέλους στον όμιλο

Αίτηση Πρόσβασης

Αιτηθείτε πρόσβαση στην πύλη υπηρεσιών & εξυπηρέτησης

Πύλη Εξυπηρέτησης

Σύνδεση στην πύλη υπηρεσιών & εξυπηρέτησης

Πύλη Εξυπηρέτησης

Μέσω της πύλης έχετε την δυνατότητα να καταχωρείτε αιτήσεις για εγγραφή γέννας, πιστοποιητικό πρωταθλητή, αντίγραφο γενεαλογικού χάρτη, επωνυμία εκτροφείου, μεταβίβαση, κλπ. Για να αποκτήσετε πρόσβαση παρακαλούμε συμπληρώστε την αίτηση πρόσβασης.

Αίτηση πρόσβασης στην πύλη εξυπηρέτησης

Συνηθεις Ερωτησεις

 • Τι χρειάζεται για μεταβίβαση;

  Κάθε Εκτροφέας παραδίδοντας στον νέο Ιδιοκτήτη τον Γενεαλογικό Χάρτη (Γ.Χ.) ενός κουταβιού, υπογεγραμμένο από αυτόν στο πεδίο που αναφέρεται το ονοματεπώνυμό του, πρέπει επίσης να παραδίδει την συμπληρωμένη & υπογεγραμμένη ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (δείγμα της οποίας εμπεριέχεται στον φάκελο που λαμβάνει από τον Κ.Ο.Ε., με τους Γενεαλογικούς Χάρτες κάθε γέννας). Σε αυτή θα πρέπει να έχει συμπληρώσει & τα στοιχεία του νέου Ιδιοκτήτη. Στη συνέχεια ο νέος Ιδιοκτήτης συμπληρώνει αντίστοιχα στον Γ.Χ. το όνομά του & την ημερομηνία απόκτησης του σκύλου.

  Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ θα πρέπει να αποσταλεί στον Κ.Ο.Ε. προς ενημέρωση των Αρχείων του.

  Κάθε επόμενη Μεταβίβαση Ιδιοκτησίας Σκύλου θα πρέπει να δηλώνεται στον Κ.Ο.Ε. με την υποβολή νέου Εντύπου “ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ”.

 • Η ανάδειξη πρωταθλητών γίνεται με την συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις που διοργανώνει ο Κυνολογικός Ομιλος Ελλάδος και οι εγκεκριμένοι από τον ΚΟΕ όμιλοι. Τους κανόνες και προϋποθέσεις ανάδειξης μπορείτε να βρείτε εδώ.

 • Ο Εκτροφέας οφείλει να υποβάλει στον ΚΟΕ τη ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΓΕΝΝΑΣ & ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΟΥΤΑΒΙΩΝ εντός 30 ημερών από τη γέννηση των κουταβιών, υπογεγραμμένη στα σχετικά πεδία, από τον ιδιοκτήτη του επιβήτορα καθώς και από τον κτηνίατρο που έχει εξετάσει τα κουτάβια.

 • Μέσω της πύλης εξυπηρέτησης μπορείτε να ζητήσετε επανέκδοση του γενεαλογικού χάρτη.

 • Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος επιθυμεί να λάβει μέρος σκύλος ιδιοκτησίας του σε Εξετάσεις Εργασίας ή Αγώνες Κυνηγετικών Ικανοτήτων, οφείλει να αιτηθεί έγκαιρα (7 εργάσιμες ημέρες κατ΄ ελάχιστον) στον Κ.Ο.Ε. για την έκδοση του Βιβλιαρίου Εργασίας.

Επικοινωνια

Τα γραφεία του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος είναι ανοιχτά καθημερινά 08:30 με 15:30, το τηλεφωνικό κέντρο λειτουργεί 08:30 - 14:00.

Διεύθυνση:

Κοιμήσεως Θεοτόκου 40, Αγ. Στέφανος 145 65

Τηλέφωνο:

+30 210 8145 165