Στις Εκθέσεις Μορφολογίας, οι Κριτές έχουν το δικαίωμα να απονείμουν το Πιστοποιητικό Ικανότητος Πρωταθλητού Μορφολογίας (C.A.C), σε σκύλους κάθε αναγνωρισμένης φυλής
α) Πιστοποιητικό Ικανότητας Πρωταθλήματος Ελληνικής Εκτροφής (Π.Ι.Π.Ε.Ε.)

Στις Εκθέσεις Ελληνικής Εκτροφής του ΚΟΕ στους σκύλους που τους έχει απονεμηθεί το C.A.C. απονέμεται και το Π.Ι.Π.Ε.Ε.

β) Πιστοποιητικό Ικανότητας Πρωταθλήματος (Certificat d’ Aptitude au Championnat, C.A.C., C.A.C.J., C.A.C.V.)

Πιστοποιητικό Ικανότητος Πρωταθλητού (C.A.C.), απονέμεται σε σκύλους δεκαπέντε (15) μηνών και άνω.
Πιστοποιητικό Ικανότητος Πρωταθλητού Νέων (C.A.C.J.), απονέμεται σε σκύλους ηλικίας εννέα έως δεκαοκτώ (9 - 18) μηνών.
Πιστοποιητικό Ικανότητος Πρωταθλητού Βετεράνων (C.A.C.V.), απονέμεται σε σκύλους ηλικίας οκτώ (8) ετών & άνω.

γ) Αναπληρωματικό Πιστοποιητικό Ικανότητας Πρωταθλήματος Ελληνικής Εκτροφής (Α.Π.Ι.Π.Ε.Ε.)

Στις Εκθέσεις Ελληνικής Εκτροφής του ΚΟΕ στους σκύλους που τους έχει απονεμηθεί το R.C.A.C. απονέμεται και το Α.Π.Ι.Π.Ε.Ε.

δ) το Αναπληρωματικό Πιστοποιητικό Ικανότητας Πρωταθλήματος (Réserve Certificat d’Aptitude au Championnat).

Πιστοποιητικό Ικανότητος Πρωταθλητού Νέων (R.C.A.C.), απονέμεται σε σκύλους δεκαπέντε (15) μηνών και άνω.
Πιστοποιητικό Ικανότητος Πρωταθλητού Νέων (R.C.A.C.J.), απονέμεται σε σκύλους ηλικίας εννέα έως δεκαοκτώ (9 - 18) μηνών.
Πιστοποιητικό Ικανότητος Πρωταθλητού Βετεράνων (R.C.A.C.V.), απονέμεται σε σκύλους ηλικίας οκτώ (8) ετών & άνω.

Οι Κριτές έχουν το δικαίωμα να απονείμουν το Π.Ι.Π.Ε.Ε. το Α.Π.Ι.Π.Ε.Ε., το C.A.C. και το R.C.A.C. σε έναν αρσενικό & σε ένα θηλυκό σκύλο εκτός από τις φυλές όπου ο Όμιλος Φυλής της χώρας καταγωγής έχει ορίσει (& ο Κ.Ο.Ε. έχει αποδεχθεί) τα Πιστοποιητικά αυτά να απονέμονται βάσει χρώματος ή ποιότητας τριχώματος, κλπ. Η κρίση γίνεται μεταξύ των πρώτων με χαρακτηρισμό «Εξαίρετος», των κατηγοριών Εφήβων, Ανοικτής, Εργασίας και Πρωταθλητών.

Στις Εκθέσεις Greek Winner του ΚΟΕ απονέμεται ο τίτλος Greek Winner

Τίτλος Greek Winner απονέμεται σε σκύλους που έχουν λάβει πρόταση C.A.C.I.B. Στις φυλές που δεν απονέμεται C.A.C.I.B. ο τίτλος απονέμεται στους σκύλος που έχουν λάβει το C.A.C.
Τίτλος Junior Greek Winner απονέμεται στον Καλύτερο Νέο Φυλής και τον Καλύτερο Νέο Αντιθέτου Φύλου, εφόσον έχουν λάβει J.C.A.C.
Τίτλος Veteran Greek Winner απονέμεται στον Καλύτερο Βετεράνο Φυλής και τον Καλύτερο Βετεράνο Αντιθέτου Φύλου, εφόσον έχουν λάβει V.C.A.C.