Αίτηση Εγγραφής Μέλους

Παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο
Παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο
Παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο
Παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο
Παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο
Παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο
Παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο
Παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο
Παρακαλώ επισυνάψτε αποδεικτικό πληρωμής

Αναγνωρίζω το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Κ.Ο.Ε. και υποχρεούμαι να καταβάλω την εφ’ άπαξ εγγραφή & την ετήσια συνδρομή μου. Δηλώνω ότι δεν ανήκω σε Κυνολογικό Όργανο μη εντεταγμένο στον Κυνολογικό Όμιλο Ελλάδος ή στην Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία ( F.C.I.).

Την αίτηση, το κόστος της εφ’ άπαξ εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής μου θα αποστείλω στην Ταχυδρομική Διεύθυνση του Κ.Ο.Ε.: ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Τ.Θ. 51957, 145 65 Άγιος Στέφανος ή θα καταθέσω αυτά στα γραφεία του Κ.Ο.Ε.

Ημερομηνία εγγραφής Μέλους, είναι η ημερομηνία παραλαβής της Αίτησης & του ποσού των 30 €, από τον Κ.Ο.Ε.

ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:
Εγγραφή εφ’ άπαξ: 10 €
Ετήσια Συνδρομή: 20 €

Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασμού
ALPHA BANK, GR4301402990299002002002466

Αποδέχομαι οτι τα δεδομένα μου θα τύχουν επεξεργασίας από τον ΚΟΕ η/και τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες του αποκλειστιικά και μόνο για τους σκοπούς που αφορούν τις δραστηριότητες, υπηρεσίες και την εύρυθμη λειτουργία του ΚΟΕ.

Πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους για να προχωρήσετε

Παρακαλώ περιμένετε
Το αίτημα σας εστάλη, ευχαριστούμε.